Botsabsorbers en verkeersregelaars? NeVeTe is op onderzoek uit.

BRL 9101 vakman

De Nederlandse verkeerstechniek
375,- Ex btw p.p.
  • Inclusief examenkosten €45,-
  • Individuele aanmelding mogelijk
  • Groepsaanmeldingen mogelijk
  • Geschikt voor zzp'ers
  • Lestijden van 08:30 tot 15.30 uur
  • Je krijgt 2 lesdagen van professionals
  • Officiele certificering BRL 9101 vakman
  • Geldigheidsduur 3 jaar
  • Met code 95 CCV U37
  • Mondeling examen mogelijk € 350,- p.p.

Inleiding tot de Veiligheid van Verkeersregelaars bij het Gebruik van Botsabsorbers.

Opleiding verkeersregelaar BRL 9101

Het debat over de combinatie van verzwaarde actiewagens met botsabsorbers en verkeersregelaars blijft voortduren. Terwijl botsabsorbers worden geplaatst om weggebruikers te beschermen en al worden gebruikt bij statische en semi-dynamische werkzaamheden, spelen verkeersregelaars een cruciale rol in het reguleren van het verkeer rondom werkgebieden.

Verkeersregelaars zijn essentieel voor zowel hun eigen veiligheid als die van de weggebruikers. Zij treden op bij een maximale teruggebrachte snelheid van 50 km/uur om ervoor te zorgen dat het verkeer soepel blijft doorstromen en potentiële gevaren worden geminimaliseerd.

Het is belangrijk dat er een duidelijk antwoord komt op de vraag of verzwaarde actiewagens met botsabsorbers samen kunnen gaan met verkeersregelaars, aangezien de veiligheid en efficiëntie op de weg hiermee gemoeid zijn. De meningen zijn verdeeld, maar het verstand moet nu wel gaan roepen naar verkeersregelaars.

Wegwerkers staan beschermd in het werkvak, verkeersregelaars staan er buiten!

Verkeersregelaars en botsabsorbers spelen beide een cruciale rol bij het waarborgen van de verkeersveiligheid, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen hun functies en toepassingen. Verkeersregelaars zijn menselijke hulpbronnen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van het verkeer op locaties waar normale verkeerslichten ontoereikend zijn, zoals bij wegwerkzaamheden, evenementen of verkeersongevallen. Ze hebben de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderende verkeerssituaties, het omleiden van voertuigen en het handhaven van orde op de weg. In tegenstelling tot botsabsorbers zijn verkeersregelaars in staat om subjectieve beslissingen te nemen op basis van hun ervaring en de actuele verkeersomstandigheden, waardoor ze een aanvulling vormen op geautomatiseerde verkeerssystemen.

Het waarborgen van de veiligheid van weggebruikers staat te allen tijde centraal. De botsabsorber vervult hierbij een cruciale rol door bescherming te bieden bij ongevallen en wegwerkzaamheden op de weg. Het is daarom absoluut onverstandig om verkeersregelaars als buffer tussen voertuigen en de botsabsorber te positioneren.

Met de huidige verkeersdynamiek in Nederland, gekenmerkt door snelheden boven de 70 km/u, verkeren verkeersregelaars in aanzienlijk gevaar. Volgens de richtlijnen van CROW is het evident dat deze praktijk onveilig is en dringend herziening behoeft om ernstige risico’s te voorkomen. Prioriteit ligt bij veiligheid, en het strikt naleven van richtlijnen is essentieel om gevaarlijke situaties te mijden.

De richtlijnen van CROW voor verkeersregelaars bij werkzaamheden op de weg bepalen de afstanden tussen verkeersregelaars en het referentiepunt van de verkeersmaatregel. Bij het gebruik van een waarschuwingshek moet de verkeersregelaar zich minimaal op 3 meter en maximaal op 5 meter van het referentiepunt bevinden. Hoewel deze afstand de doorrijruimte voor openbaar vervoer en vrachtwagens beperkt, is dit de voorgeschreven richtlijn. Ook wordt de niet-verzwaarde actiewagen genoemd als referentiepunt, waarbij een minimale afstand van 10 meter tot de actiewagen wordt aanbevolen om de zichtbaarheid van de verkeersregelaar te waarborgen. Opvallend genoeg wordt de verzwaarde actiewagen met botsabsorber niet vermeld als referentiepunt voor verkeersregelaars. Niettemin schrijven de CROW-richtlijnen voor dat de verzwaarde actiewagen met botsabsorber alleen mag worden ingezet met  goedkeuring van de wegbeheerder, andere richtlijnen geven de inzet aan met V85 80 km/h of  Vmax > 80

Verkeersregelaars worden ingezet om de verkeersdoorstroming en -regeling te bevorderen op diverse wegen en locaties. Wanneer een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u wordt teruggebracht tot een minimale snelheid van 50 km/u door snelheidsbeperkingen, gebeurt dit ter bevordering van de veiligheid en doorstroming bij de inzet van een verkeersregelaar. De voorkeur van de wegbeheerder gaat uit naar het plaatsen van een botsabsorber vanwege veiligheidsredenen. Maar is het werkelijk gepast om een mens in te zetten als ‘botsabsorber’, een rol die in feite bedoeld is voor de bescherming van weggebruikers?

Wat is jullie mening?

Wat is jullie mening? Laat een comment achter op deze post of stuur een mailtje naar info@nevete.nl.

Botsabsorbers en verkeersregelaars
Een vraag uit de klas BRL 9101 specialisten

Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars  Botsabsorbers en verkeersregelaars Botsabsorbers en verkeersregelaars