De verkeersregelaar in Nederland

De verkeersregelaar

De verkeersregelaar in Nederland

De verkeersregelaar kent in Nederland al een lange historie. Op de verkeersregelaar pagina vind je alles over de verkeersregelaar in Nederland.

De verkeersregelaar in Nederland is begonnen in de vorige eeuw. De eerste verkeersregelaars waren namelijk ontstaan bij het paleis van koningin Wilhelmina. De zogenaamde klompenwacht. De verkeersregelaar regelde daar het verkeer rond om het paleis en op de wegen naar het paleis toe. De exacte datum moet je ons schuldig blijven maar uit documenten blijkt dat het jaartal 1901 het jaartal is wat terug te vinden is in de documenten van de Rijksdienst. Zelfs in de tweede wereled oorlog werd er verkeer geregeld door verkeersregelaars van de Koninklijke Marechaussee

Het regelen van het verkeer door een verkeersregelaar behoorde tot een politie taak. De verkeersregelaar was tevens een politie taak in Nederland. Natuurlijk moest de verkeersregelaar ervoor zorgen dat stremming en hinder werd voorkomen. Het eerste verkeerslicht dat de mens bediende was een gaslicht met een rood en groen licht in 1868. In 1920 kwam het eerste automatische verkeerslicht. Dan te bedenken dat de verkeersregelaar de cyclus van een verkeerslicht overneemt in Nederland! De verkeersregelaar heeft vele vormen gehad in Nederland, maar ook de kleding! We nemen een kijkje.

In de jaren 20 kan men al duidelijk de drukte van onze hoofdstad Amsterdam waarnemen.

De verkeersregelaar uit Nederland

1920 verkeersregelaar

Het eerste archief beeld van een verkeersregelaar met klapbord in 1920. Prachtige beelden.

Medio 20-er jaren werd het stopbord geïntroduceerd. De informatiecampagne startte in 1925. Dat was nog niet het klapbord dat wij uit onze jeugd kennen maar een plat stopbord dat alleen zichtbaar was als het dwars op de rijrichting stond en een kwart slag gedraaid kon worden. De agent op de foto staat op de kruising Nieuwezijds Voorburgwal en Raadhuisstraat. Bekijk ook het YouTube-filmpje van ditzelfde kruispunt.
Een heel speciale versie verscheen op de Munt omdat dit een nogal complexe kruising was.

De verkeersregelaar

1941

De verkeersregelaar in 1941

De verkeersregelaar die hier is afbeeld stamt uit de oorlog 1941. De foto is gemaakt op de Dam van Amsterdam. Je ziet hier het klapbord uit 1941 waar heel duidelijk is te zien dat het woord HALT is gebruikt. Het woord HALT is een gebruikelijk woord wat werd gebruikt door de duiters die Nederland in 1940 binnen vielen. Na de oorlog werd het woord terug gebracht naar het gebruikelijke woord stop. De jarenlange bezetting van de Duitsers in Nederland gaf veel kwaad bloed. Zo ook het woord halt.

Halt werd na 1945 weer "stop"

Gelukkig nadat de Duitsers Nederland verlieten kon de opmars van verkeer weer doorgaan in Nederland. De eerste autosnelweg in Nederland is gebouwd in 1933 en 1940. Het betreft de A12.

De toenmalige verharding bestond uit beton en klinkers. De A12 was de eerste autosnelweg ter wereld die uitgerust was met vluchtstroken. 

Vanaf 10 jaar mocht je verkeersbrigadier worden! Zo gaf Ben Donkers politie Nijmegen jaren lang les aan verkeersbrigadiers.

Om de kinderen te helpen oversteken, houden de verkeersbrigadiers het verkeer tegen en gebruiken dan de term: “Klaar? Over!”. Zij gebruiken dan een retro-reflecterend stopbord (verkeersbord F10), ook wel lollypop genoemd, en fel oranjekleurige kleding, waaraan zij als verkeersbrigadier zijn te herkennen. Belangrijk is dat verkeersbrigadiers remafstanden inschatten en oogcontact maken. Oversteekplaatsen met verkeersbrigadiers kunnen zijn voorzien van een bord Vooraanduiding verkeersbrigadiers (verkeersbord VR07, een zogenaamd “niet-RVV-bord”). In sommige plaatsen worden draaibomen gebruikt, met daaraan hetzelfde stopbord.

verkeersregelaar
Foto rechts agent op munt plein Amsterdam

Verkeersregelaar 1950

Van verkeersbrigadier naar verkeersregelaar

1947 verkeersbrigadier

Verkeersbrigadiertjes ofwel zoals wij ze kennen de klaar-over is ontstaan in 1947.

Verkeersbrigadiers worden vertegenwoordigd door Veilig Verkeer Nederland (VVN), die onder andere de belangen behartigt van alle verkeersbrigadiers in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 27.000 verkeersbrigadiers actief, waarvan 15.000 volwassenen en 12.000 jeugdverkeersbrigadiers. Zij helpen dagelijks honderdduizenden kinderen bij het veilig oversteken.

Verkeersbrigadiers zijn door de Nederlandse wetgeving erkend[1] en worden aangesteld door de burgemeester (artikel 56 lid 2 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer). Kinderen vanaf 10 jaar kunnen ook verkeersbrigadier zijn en worden Jeugdverkeersbrigadiers genoemd.

Verkeersmaatregelen in Nederland

Wilt u de beste opleiding voor beroeps-verkeersregelaars? Deze kunt u volgen bij NeVeTe. U kunt NeVeTe bereiken op 0545-842880 of www.nevete.nl

Sinds 1 april 2021 is er vanuit het CROW een publicatie verkeersregelaars bij werk in uitvoering. Deze valt onder de beoordelingsrichtlijn voor verkeersregelaars.

De verkeersregelaar in Nederland

Van verkeersagent naar verkeersregelaar

Verkeersregelaar 1950 te oud Nijkerk in zwart witte gestreepte ton.

Rond 1948 ontstond door vele drukte op de Nederlandse wegen. De verkeersregelaar werd geplaatst in een ton midden op de kruising in Amersfoort. Hier beeld de verkeersregelaar aanwijzing 4 het stopteken wat de verkeersregelaar van voor en achteren nadert uit. Een prachtige foto. (bron mijngelderland.nl) De politie woordvoerder die wij spraken gaf aan dat deze foto rond 1950 is gemaakt in oud Nijkerk. Een kerntaak was het regelen van verkeer. Een prachtige foto. 

Verkeersregelaar worden?

Verkeersregelaar

NeVeTe heeft uitgebreide modules om u op te leiden tot beroeps-verkeersregelaar.

Two Column

1990 de semi beroeps-verkeersregelaar

De verkeersregelaars in Nederland zijn tegenwoordig burgers die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangesteld. Voorheen kon men een benoeming krijgen van de korpschef en deze was je hele leven geldig. De laatste benoeming is geweest in 1986. In 1990 kwam de semi beroeps-verkeersregelaar. Deze was benoemd voor werk in uitvoering. We kennen ook andere verkeersregelaars.

Evenementen verkeersregelaar?

De evenementen verkeersregelaar wordt voor de duur van 12 maanden aangesteld. Deze training wordt gedaan via een E-learning van stichting verkeersregelaar Nederland ofwel SVNL. Voorheen gebeurde dit door de politie uit de regio van het evenement. 

De opleiding tot verkeersregelaar

Welke taken heeft de verkeersregelaar, verkeersregelaar worden.

De huidige verkeersregelaar 2023 is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Nederland. Steeds meer en meer mensen uit Nederland worden hiervoor getraind. Je wordt namelijk als je slaagt voor de opleiding tot verkeersregelaar bij algemene maatregel van bestuur aangesteld. De aanstelling van een verkeersregelaar in Nederland staat omschreven in de Staatcourant 2009 verkeersregelaars. De leerling verkeersregelaars dienen minimaal 18 jaar te zijn. Daarnaast is de beheersing van de Nederlandse taal een noodzaak, aldus het reglement van het comité verkeersgedelegeerden van de politie academie. 

De eenvoud taak van de verkeersregelaar.

De meest eenvoudige taak van de verkeersregelaar is veiligheid te bieden aan de zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers, verschillende doelgroepen als, openbaar vervoer, hulpdiensten en verzorgt bij hinder en stremming een aannemelijke doorstroming deze gepast is bij de situatie van de wegwerkzaamheden en of evenement. De verkeersregelaar heeft een ruime kennis van de wegenverkeerswet en de RVV (Reglement verkeersregels en tekens). 

2023 twee examens voor de beroeps-verkeersregelaar.

Men legt als beroeps-verkeersregelaar 2 examens af. Zoals de wet het voorschrijft moet er een theoretisch examen worden afgerond van minimaal 7 lesuren en een praktisch examen waarvan de leerling verkeersregelaar minimaal 15 minuten een gebiedsontsluitings-kruising moet kunnen regelen waarin geen ernstige conflicten mogen ontstaan. De maximale snelheid van de weggebruikers bij dit examen mag niet harder zijn dan 50 km p.u. Dit om de veiligheid te waarborgen van de verkeersregelaar maar ook om het reactie vermogen te vergroten bij bestuurders. 

Status van de verkeersregelaar in Nederland.

De officiële status van de verkeersregelaar is beschermd in Nederland. Dat wil zeggen dat ze beschermd zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden als verkeersregelaar. 

Art 82 RVV verkeersregelaar.

Artikel 82

1.Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
b. de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
c. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars,
en de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar
of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt
gemaakt van de bij ministeriële regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding.
2.Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk,
de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.3.Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II,
onderdeel 8 , vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en
als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
4.Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een
begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1 ,
een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

 

Art 84 RVV

Aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels.
 
De aanwijzingen van een verkeersregelaar gaan dus boven alle verkeersregels en verkeerstekens.
De verkeerstekens zijn;
  • Verkeersborden
  • Verkeerslichten
  • Verkeersmarkeringen op het wegdek.
 
Deze bevoegdheden geven de verkeersregelaar nu ruim de mogelijkheid om het verkeer op de Nederlandse wegen met mondelinge aanwijzingen en doormiddel van gebaren uit de bijlage II van het RVV waarvan voor zover mogelijk de aanwijzingen ook worden gebruikt.
 
Zelf kan de verkeersregelaar in noodsituaties een politie auto doen stil zetten in verband met direct gevaar van aanrijding. Dit geldt overigens voor al het signaleringsverkeer uitzonderd het koningshuis, of leden die daarvoor ontheffing hebben.
 

De aanwijzing negeren van een verkeersregelaar?

Als je de aanwijzing negeert van de verkeersregelaar in opleiding en of tijdens de normale uitvoering van de verkeersregelaar zijn werk kan je daarvoor worden bekeurt door de politie of Marechaussee. De bekeuring kan op kenteken worden geschreven en wordt de kentekendrager bekeurd. De gemiddelde boete ligt op €420,- De feitcode vanuit het feitenboekje van de politie is R630B. 

R 630 b – gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar
bevoegdheid; herkenbaar; soort aanwijzing.

Achter de verwoording van de wetstekst staat een sterretje*. Dit geeft aan dat het Openbaar Ministerie zich gaat buigen over de zaak.

Belangrijk om te weten over de feitcode verkeersregelaar?

De verkeersregelaar valt onder de categorie hulp en dienstverlener. Dat betekent dat je het werk in geen opzicht mag belemmeren van de verkeersregelaar. Niet alleen omdat dit hinderlijk is maar zeer zeker niet ten goede komt aan de veiligheid en doorstroming van het verkeer! Het Openbaar Ministerie zal wel degelijk de zaak gaan bekijken als er dus extra strafbare feiten worden gepleegd tijdens het negeren van de aanwijzing van de verkeersregelaar. Het kan goed betekenen dat de bestuurder, de verkeersregelaar bijvoorbeeld bedreigt en/of dit verbaal doet en/of dreigt te slaan of neigt de verkeersregelaar te mishandelen. De verkeersregelaar spuugt en in het ergste geval opzettelijk aanrijdt. 

De officier van Justitie kan met een goed proces verbaal van de politie wel degelijk tot vervolging overgaan. Zeker als de bestuurder met opzettelijke zin de verkeersregelaar heeft aangereden. Het ergste wat je als verkeersregelaar kan overkomen. Justitie is dan niet mals in uitspraken.

Jurisprudentie zaken OM.

Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte die op 17 augustus 2008 een verkeersregelaar van IKEA heeft aangereden met dodelijke afloop, veroordeeld wegens doodslag tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Door het rijgedrag van de verdachte is het slachtoffer op de motorkap terecht gekomen. De verdachte heeft toen gas gegeven en is daarop abrupt geremd. Het slachtoffer is hierdoor vanaf de motorkap hard op het wegdek gevallen. Het bij het slachtoffer ontstane hersenletsel heeft tot zijn dood geleid. In de confrontatie met een voetganger is een auto een potentieel dodelijk wapen. Verdachte heeft naar het oordeel van het hof door zijn rijgedrag bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zodanig ten val zou komen dat hij (daaraan) zou (komen te) overlijden. Het hof verwerpt het verweer dat de verdachte in paniek heeft gehandeld. Ook is de verdachte veroordeeld voor het met de dood bedreigen van een andere verkeersregelaar. Naast de gevangenisstraf wordt een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaren opgelegd. In het kader van reclasseringstoezicht moet de verdachte een agressiereguleringstherapie volgen bij “De Waag “.

Inrijden op en aanrijden van een verkeersregelaar.

De rechtbank acht de ten laste gelegde poging tot doodslag niet wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank overweegt hiertoe dat de afstand tussen de personenauto en het slachtachtoffer gering was en dat de snelheid van de auto vóór de aanrijding laag was. Verdachte wordt daarvan vrijgesproken. De rechtbank acht wel bewezen dat verdachte voorwaardelijk opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Uitspraak;

Verdachte is vanwege haar frustratie dat zij tijdelijk niet via de kortste route bij haar huis kon komen met een auto ingereden op een verkeersregelaar en heeft deze tevens aangereden. Verdachte heeft achteloos en zonder zich te bekommeren om het welzijn van deze verkeersregelaar, het door haar bestuurde motorrijtuig gebruikt als wapen om zich een weg te banen. Het gedrag van verdachte getuigt van disrespect voor de lichamelijke integriteit van een ander. Dat rekent de rechtbank verdachte zwaar aan. Ook het feit dat haar optreden gericht was tegen een verkeersregelaar werkt strafverzwarend. Verkeersregelaars (veelal vrijwilligers) verdienen beschermd te worden tegen mensen die hun aanwijzingen negeren.

 

Bij de straftoemeting heeft de rechtbank ten voordele van verdachte in het bijzonder rekening gehouden met de omstandigheden dat zij nog niet eerder is veroordeeld, dat het letsel van de verkeersregelaar beperkt is gebleven en dat de snelheid van de auto vóór de aanrijding laag was. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met het tijdsverloop (van circa 10 maanden) tussen de voltooiing van de werkzaamheden van de rechter-commissaris en het moment waarop de zaak wederom ter terechtzitting is aangebracht.

 

Gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank oplegging van een taakstraf in de vorm van een werkstraf van 150 uren passend en geboden. De gevorderde onvoorwaardelijke gevangenisstraf acht de rechtbank onder de gegeven omstandigheden een te zware sanctie.

 

De rechtbank zal daarnaast aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor de duur van 3 maanden. Daarmee wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Mede ter bescherming van de verkeersveiligheid zal de rechtbank ten slotte aan verdachte de bevoegdheid ontzeggen om motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 maanden

 

Het verweer dat verdachte, kort gezegd, haar rijbewijs moeilijk kan missen, wordt door de rechtbank verworpen, omdat het belang van de bescherming van de verkeersveiligheid zwaarder weegt dan het belang van verdachte bij behoud van het rijbewijs in het hieronder te bepalen tijdvak.

De rechtbank acht een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid noodzakelijk om verdachte de onjuistheid van de bewezenverklaarde handelwijze te doen inzien. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte voor het behoud van haar werk redelijkerwijs geen andere vervoersmogelijkheid ter beschikking staat, te meer nu zij werkzaam is in haar woonplaats Heerlen.

 

6 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 45 en 302 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 179 van de Wegenverkeerswet 1994 , zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

 

7 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

– spreekt verdachte vrij van het primair tenlastegelegde feit;

 

Bewezenverklaring

– verklaart het ten laste gelegde bewezen, zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

– spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

– verklaart dat het bewezen verklaarde het strafbare feit oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

– verklaart verdachte strafbaar;

 

Straffen

– veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk;

– bepaalt dat de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 jaar schuldig maakt aan een strafbaar feit;

– veroordeelt verdachte tot werkstraf voor de duur van 150 uren;

– beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 75 dagen;

– bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde werkstraf, naar rato van twee uur per dag;

– ontzegt verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 maanden.

 

 

 

 

2022 Rick Mulders ambassadeur voor verkeersregelaars in Nederland

Eindelijk is het dan zover, onze docent Rick ruim 19 jaar ervaring, geeft een demonstratie in Purmerend. Iedereen was gespannen en zeker de wegbeheerders. Onder leiding van Ben Donkers van Politie Nijmegen werd Rick gefilmd. Kijkt u even mee!

Video afspelen