De 7 aanwijzingen van een verkeersregelaar

De 7 aanwijzingen van een verkeersregelaar

Welke aanwijzingen geeft een verkeersregelaar?

Specialistische trainingen voor verkeersregelaars. Omdat verkeer altijd doorgaat.

Verkeersregelaars

7 aanwijzingen

Onder art 12 WVW dient iedere weggebruiker zich te houden aan de aanwijzing van de daartoe, bij algemene maatregel van bestuur, aangewezen verkeersregelaar

Verkeersregelaar art 82 RVV

De verkeersregelaar kan zijn aanwijzingen mondeling of door middel van gebaren geven aan alle weggebruikers.

Verkeersregelaar art 84 RVV

Aanwijzingen van een beroeps-verkeersregelaar gaan boven alle verkeersregels en verkeerstekens.

Opldng Vrkrsrglr 34 Tlnt Vd Griendt K

De verkeersregelaar in beeld maakt het algemeen stopteken van voren met nadruk om te wijzen naar de bestuurder.

Veel gestelde vragen

Aanwijzingen verkeersregelaar

Wij leggen je de aanwijzingen uit!

Aanwijzing 1 verkeersregelaar het algemeen stopteken van voren.  Al het verkeer wat u van voren nadert dient te stoppen. De rijbaan deze de aanwijzing toebehoort dient te stoppen voor de verkeersregelaar. Hiermee moet sprake zijn van rijstroken deze niet worden onderbroken van overige rijafscheidingen. De verkeersregelaar dient bij deze aanwijzing zijn rechter arm en hand te gebruiken. Zijn rechter hand dient boven het hoofd uit te komen van de verkeersregelaar.

Het belang van deze aanwijzing is dat de verkeersregelaar zich zichtbaar opstelt ten opzichte van het verkeer en de verkeersdeelnemers.

Aanwijzing 2  beroeps-verkeersregelaar, betekent dat het verkeer wat u van voren nadert moet stoppen. Kortom dit is een stopteken van voren. Hierbij strekt u horizontaal uw linkerarm en is uw handpalm open naar het verkeer gericht. Deze aanwijzing dient u met uw linkerarm uit te voeren. U haalt vanuit de binnenkant van uw borst met een openslaande beweging naar links. Belangrijk bij deze aanwijzing 2 is dat de verkeersregelaar zijn hand open heeft en zijn vingers zijn aangesloten.

Aanwijzing 3 voor de beroeps-verkeersregelaar. Hiermee dient al het verkeer wat de verkeersregelaar van achteren nadert te stoppen. De verkeersregelaar leert in zijn opleiding de aanwijzing met zijn rechterarm waarmee de rug van de hand naar het verkeer toewijst. De rechterarm is horizontaal gestrekt. De verkeersregelaar wordt geleerd over zijn schouder naar achteren te kijken als hij deze aanwijzing 3 uit de bijlage II van het RVV geeft.

Aanwijzing 4 het stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voor en achteren nadert. Dit stopteken wordt regelmatig toegepast op voorrangskruingen om het kruisende voorrangsverkeer voorrang te geven. De verkeersregelaar dient zowel zijn rechter als linkerarm horizontaal te spreiden zoals in aanwijzing 2 en 3 maar dan tegelijk. De verkeersregelaar dient goed te bekijken of en wanneer deze aanwijzing zichtbaar is. De verkeersregelaar leert hoe de aanwijzing gegeven dient te worden.

Aanwijzing 5 voor de verkeersregelaar. Dit betekent dat het verkeer moet stoppen wat de verkeersregelaar van rechts nadert. Dit gebeurt regelmatig. Echter deze aanwijzing dient gestekt van voren, horizontaal met de rechter arm te worden gegeven. De handpalm is open en vingers dienen aangesloten te zijn. Deze aanwijzing wordt de verkeersregelaar tijdens de opleiding aangeleerd voor toepassing en betekenis.

Aanwijzing 6 voor verkeersregelaars. Deze aanwijzing 6 betekent al het verkeer dient te stoppen uit de vrije richtingen. Kruising of rotonde vrijmaken en overig verkeer stoppen bij de stopstreep in het voorsorteervak. Aanwijzing 6 uit de bijlage II dient gegeven te worden met de rechterarm verticaal omhoog waarbij de handpalm open is en wijst naar links. De meskant van je hand is nu zichtbaar. 

Aanwijzing 7 voor de beroeps-verkeersregelaar betekent, voor iedere weggebruiker snelheid minderen in acceptabele overzichtelijke snelheid om gevaarlijke situatie te voorkomen. De verkeersregelaar leert tijdens de opleiding wanneer hij deze aanwijzing 7 gaat toepassen.

Exelent

Wil je een kijkje nemen in de exelente training van NeVeTe

Eindelijk is het dan zover, onze docent Rick ruim 19 jaar ervaring, geeft een demonstratie in Purmerend. Iedereen was gespannen en zeker de wegbeheerders. Onder leiding van Ben Donkers van Politie Nijmegen werd Rick gefilmd. Kijkt u even mee!

Video afspelen
De juiste aanwijzing voor de juiste doelgroep

Aanwijzingen mogen ook mondeling worden gegeven door de verkeersregelaar

Weggebruikers dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaar,  zowel mondeling als doormiddel van gebaren worden gegeven, op te volgen! Zie art 82 RVV. De mondelinge gebaren die de verkeersregelaar geeft, moeten wel inhoud hebben met betrekking tot het verkeer. Dat klinkt logisch toch? Geeft de verkeersregelaar u een mondelinge aanwijzing dat u als fietser of voetganger over kunt steken, dan dient u deze aanwijzing wel degelijk op te volgen. 

Aanwijzingen verkeersregelaar

Welke eisen zijn hieraan gesteld

7 aanwijzingen

Aanwijzingen dienen duidelijk, logisch en begrijpelijk gegeven te worden door de verkeersregelaar. Het niet juist geven van een aanwijzing kan verwarring geven. Immers u als weggebruiker moet het ook allemaal maar begrijpen nietwaar? Allereerst is het belangrijk dat bij elke aanwijzing een front gevormd wordt door de verkeersregelaar. De gevarendriehoek moet recht van voren zichtbaar zijn. Positie, lichaamstaal en oogcontact zijn tevens van groot belang. De verkeersregelaar moet zich ervan overtuigen dat de verkeersdeelnemer tot stilstand komt of gaat rijden. Belangrijk blijft de connectie tussen de verkeersregelaar en de verkeersdeelnemer. Korte duidelijke aanwijzingen zijn van belang en desnoods herhaalt de verkeersregelaar deze aanwijzingen. Ook de nacontrole op de aanwijzingen zijn van belang. De na controle zorgt voor overzicht en rust. Voor de weggebruiker maar ook voor de verkeersregelaar. Om mondelinge aanwijzingen te kunnen geven dient een goede beheersing van de Nederlandse taal van belang te zijn. Zeker als de weggebruiker advies nodig heeft over de te nemen route. 

Opvolgen van de aanwijzingen

Art 12 WVW zegt dat, Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de aanwijzingen die door de in art 159 bedoelde personen dan wel door andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van personen ter zake van het verkeer op de weg worden gegeven. De beroeps-verkeersregelaar is bij algemene maatregel van bestuur aangesteld.

Welke verkeersregelaars zijn er?

Er zijn 5 verschillende soorten verkeersregelaars in Nederland

Dat zijn er best heel veel. Hoe zie je nu het onderscheid tussen de 5 verschillende soorten en welke (bevoegdheden) heeft de verkeersregelaar nu eigenlijk. Wij gaan dieper op deze vragen in….

Transport begeleiders hebben tijdens het transport de bevoegdheid om het verkeer te mogen regelen ten behoeve van het transport. Om de weg op te mogen met een exceptioneel transport moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Bij de meeste exceptionele transporten is de begeleiding van één of meerdere transportbegeleiders verplicht. Deze transportbegeleiders moeten in het bezit zijn van een aanstellingspas voor verkeersregelaars.

De beroeps-verkeersregelaar met in het kader van zijn beroep verkeersregelende taken of zijn beroep dient nauw verband te houden met zijn werkzaamheden op of aan de openbare weg. Is een verkeersregelaar niet zijnde een transport geleider of evenementen verkeersregelaar. Deze verkeersregelaar is uitsluitend ontwikkeld voor werk in uitvoering. Tevens kan deze verkeersregelaar ondersteund worden ingezet voor calamiteiten of ongevallen, omleidingen en evenementen*.

  • Voor evenementen dient de beroeps-verkeersregelaar zichzelf te voorzien van een BAV verzekering.

Als bouwbedrijf heeft u wellicht de voorkeur uw eigen medewerkers op te leiden tot verkeersregelaar. Maar geen interesse in de landelijke aanstelling. Dan kunt u een aanstelling aanvragen via het college van B&W. Dit dient u vooraf te overleggen met de belastbare ambtenaar van de betreffende gemeente. Deze aanstelling verloopt sneller immers uw personeel heeft geen interesse om in meerdere niet aaneengesloten provincies of gemeenten te werken als verkeersregelaar.

Boa’s, gemeente werkers kunnen baat hebben bij een verkeersregelaars aanstelling. Ook deze groepen worden aangewezen door het college van B&W.

 

De evenementen verkeersregelaar voor de duur van 12 maanden kan via een E-learning programma van stichting verkeersregelaars Nederland zijn/haar certificering behalen. Een evenementen verkeersregelaar heeft als doel kortstondig eenvoudige handelingen te verrichten op terrein van de organisatie van het evenement. Tevens kan de evenementen verkeersregelaar vanaf 16 jaar starten met de verkorte opleiding. Hij is voorbehouden aan het stopteken aanwijzing 1 uit het RVV bijlage II. Hij kan u een oprij gebaar geven waaruit moet blijken dat u zich mag verplaatsen. Een evenementen verkeersregelaar valt onder de vergunningsverzekering van de organisatie van het evenement.

De evenementen verkeersregelaar voor de duur van het evenement staat onder directe leiding van meestal ter plaatse wijkagent of politie ambtenaar. Men heeft wel degelijk zeggenschap over uw te nemen route tijdens het verkeer. De verkeersregelaar is verzekerd via de vergunningsverzekering van de desbetreffende gemeente. Men draagt een verkeersregelaars hes, en is bevoegd voor de duur van het evenement. De verkeersregelaars staan onder toezicht van een teamleider en hebben een vaste post en taak instructie. 

Mocht u een ongeval krijgen is dit erg vervelend. Zeker als dit gebeurt in het bijzijn van een verkeersregelaar. Maar wie is nu aansprakelijk. In het beginsel moet u altijd de politie bellen! De politie gaat namelijk onderzoeken doormiddel van getuigen of eventueel de verkeersregelaar niet juist heeft gehandeld. Onze tip is benader rustig de verkeersregelaar. De verkeersregelaar heeft op dat moment ook nog andere taken en kan zich hieraan niet zo snel onttrekken. Wees voor bereid en zorg ervoor dat u hulp krijgt van de politie. 

De overheid is hier duidelijk in. De beroeps-verkeersregelaar word ingezet op noodzakelijk verkeerssituaties waar een gevaar of hinder analyse op zit. De verkeersregelaar heeft een de-escalerende op verkeersdeelnemers en voorkomt gevaar of hinder op de openbare weg. Daarbij gebruikt de verkeersregelaar 7 aanwijzingen en of mondelinge aanwijzingen deze u volgens art 12 WVW dient op te volgen. De beroeps-verkeersregelaar is ontwikkeld voor werk in uitvoering, calamiteit en of ongevallen.

De algemeen opsporingsambtenaar die belast is met openbare orde en bevoegd is met de taak algehele wegen en verkeerswet heeft een toezichthoudende taak op de verkeersregelaars in Nederland. Dit kunt u terug lezen onder art 57 BABW. De taak van de politie is om zorg te dragen voor stabiliteit in doorstroming. Indien de politie ziet dat de verkeersregelaar gevaarlijke handelingen verricht of hinder veroorzaakt kan op basis van art 5 kapstok artikel de certificering van een verkeersregelaar worden ingenomen door de opsporingsambtenaar. Deze hem terug stuurt naar het orgaan waar de verkeersregelaar zijn pas van heeft ontvangen met een proces verbaal van bevindingen waarin de ambtenaar zal adviseren doch doen dwingen de certificering nietig te verklaren. Dit overigens altijd wordt opgevolgd door aanstellingspas.nl en of gemeente.

Contact

NeVeTe opleiding en advies

7241 CJ Hoeflingweg 5 Lochem

Hoofdkantoor Lochem

Wilt u meer informatie over de herhalingstrainingen voor verkeersregelaars die ons team verzorgd? Belt u gerust met ons kantoor op 0545-842880

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij behouden de AVG richtlijnen. 

Agenda voor BRL Herhalingstrainingen verkeersregelaar

Den Haag

Herhalingstraining verkeersregelaar

28 mei 08.30 - 15.30 uur

Amsterdam

Herhalingstraining verkeersregelaar

4 juni 08.30 - 15.30 uur

Rotterdam

Herhalingstraining verkeersregelaar

13 juni 08.30 - 15.30 uur

Hilversum

Herhalingstraining verkeersregelaar

18 juni 08.30 - 15.30 uur

Rotterdam

Herhalingstraining verkeersregelaar

2 juli 08.30 - 15.30 uur

Haarlem

Herhalingstraining verkeersregelaar

11 juli 08.30 - 15.30 uur

Den Haag

Herhalingstraining verkeersregelaar

16 juli 08.30 - 15.30 uur

Hilversum

Herhalingstraining verkeersregelaar

31 juli 08.30 - 15.30 uur