Opleiding verkeersregelaar KNMV Motorrijders

Wilt u graag bij evenementen de motor begeleiding verzorgen?

Opleiding voor motorbegeleiding evenementen verkeersregelaar Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Koninklijke Nederlandse motorrijders vereniging

Het aantal deelnemers

tot maximaal 50 deelnemers

Aanmeldingen

opleidingen@KNMV.nl

Mail

Info@nevete.nl

Locatie Papendal

Organisatie Arjen Everink/ Rick Mulders 0545-842880

Prijs groepen

Vraag een offerte bij onze administratie

De KNMV heeft een speciale motor training ontworpen. Maar alvorens jij jezelf motor begeleidingsverkeersregelaar mag noemen, is het wel zo handig om hier een professionele opleiding verkeersregelaar en een echte rijvaardigheidstraining hiervoor te volgen. Je bent voor de opleiding motor begeleidingsverkeersregelaar bij KNMV en NeVeTe geheel aan het juiste adres. Binnen de branche van verkeersregelaars zien we een sterke toename van professionalisering, wat heel fijn is. Speciaal voor de leden en natuurlijk ook als je geen lid bent van de KNMV kan je de training hier volgen.

De samenwerking is van start gegaan

De koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereninging en De Nederlandse Verkeerstechniek zijn in samenwerking en dat is fantastisch nieuws. Al meerdere jaren bestond het idee bij de KNMV het idee om een selectieve training aan te bieden voor motorrijders. We kunnen het vanaf vandaag lanceren. Alle motorijders zijn van harte welkom. We gaan terug naar discipline, de basis, Wat is toegestaan en wat niet. Wat is jou veiligheid! Dat staat centraal. Ik ben ontzettend gelukkig met de samenwerking, aldus Rick Mulders. De eerste trainingen beginnen in medio mei 2023. De Nederlandse verkeerstechniek bestaat 19 jaar en kent de facetten van het vak verkeersregelaar! Daarnaast is Rick bekwaam als docent in de verkeerstechniek. Het belangrijkste is om te vermelden dat Rick zelf ook al ruim 3 jaar motorrijder is.

Komen jullie mee trainen? Groetjes Arjen en Rick

De KNMV is de grootste motorvereniging van Nederland

Doe je met ons mee!

Diepe wens van KNMV

Al jaren lang koestert de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) de wens motorrijders te ondersteunen als zij zich vrijwillig, beroepsmatig op of met de motor inzetten bij wedstrijden, evenementen en/of (tijdelijke) verkeersmaatregelen in de functie van (vrijwillige) evenementenregelaar of Verkeersregelaar. De meeste van deze groep zijn ‘gewone’ motorrijders die het gewoon leuk vinden om met de motor op de één of andere wijze een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. We kennen naast het onderscheidt in vrijwillig of beroeps nog een verdeling namelijk de ‘statische-’ en de ‘dynamische’ regelaar. Zoals het woord al aangeeft staat de dynamische regelaar op een vaste locatie (kruising/hek, etc) waarbij hij/zij zich eventueel via een andere route van locatie naar locatie verplaatst op de motor. De dynamische regelaar rijdt zelf op de motor mee in het evenement of wedstrijd. Deze groep wordt ook wel aangeduid als Motorverkeersregelaar (MVR). De bedoeling van de in dit document verder beschreven opleidingen is om beide groepen handvatten te geven om de taak van het verkeerregelen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren met daarbij het hoofddoel eigen veiligheid voorop!

Onze motivatie

Het regelen van verkeer wordt in de basis gedaan door de politie. Deze mensen zijn hier immers ook voor opgeleid. Toch komt het voor dat voor bepaalde (deel)taken van de politie zoals het regelen van verkeer, burgers worden ingezet. Veelal is dan wel de politie in de buurt en ziet toe op de aangewezen taak of zijn de betreffende regelaars hiervoor speciaal opgeleid. Aangezien deze functie voor de meeste van deze groep geen dagelijkse bezigheid is wil de KNMV een aantal trainingen gaan aanbieden die enerzijds
de regelaar helpt in zijn functie om de geleiding van het event te waarborgen en tevens voor extra veiligheid in het algemeen, de deelnemers en de regelaar zelf. Belangrijke uitganspunten voor onze trainingen zijn daarom ook geweest: praktisch toepasbaar, laagdrempelig en betaalbaar.

Evenementen verkeersregelaar via KNMV

In de basis is er voor dit pasje géén verplichte opleiding nodig en kan je direct bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland examen gaan doen. Echter daar sta je dan straks met alle goede bedoelingen bij een hek of op een kruising en moet je in eens het verkeer regelen, aanwijzingen
geven, mensen en verkeersdeelnemers te woord staan met helaas maar heel beperkte kennis die je alleen maar in een theorie-examen hebt opgedaan. 

Verder is de geldigheid van dit examen beperkt
tot 1 jaar. In samenwerking met NeVeTe bieden we voor het theoretische examen bij de KNMV een goede voorbereidende cursusavond aan. Met de opgedane kennis vergroot je enorm de slagingskans, maar nog veel belangrijker kun je straks ook praktisch je mannetje staan bij de uitvoering van deze belangrijke functie! Wij hebben er zin in, dus gas d´r op.

De praktische KNMV training Verkeersregelaar op de motor sluit perfect aan op beide functies en geeft je extra handvatten om zo snel, slim en tactische mogelijk je te kunnen verplaatsten tussen de locatie waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Bent u motorrijder en wilt u graag deze opleiding tot verkeersregelaar volgen? Dan kunt u het volgende stappen zetten.....

Beroeps-verkeersregelaar worden via de KNMV

Toch graag je beroeps-verkeersregelaar behalen via KMNV en NeVeTe

Daar zijn de echte skills en durf voor nodig om als beroepsmatig verkeersregelaar je taken te vervullen bij hinder en stremming in Nederland

Wil je graag verkeersregelaar worden? Fantastisch! Wij kunnen in Nederland nooit genoeg verkeersregelaars hebben. Maar alvorens jij jezelf verkeersregelaar mag noemen, is het wel zo handig om hier een professionele opleiding voor te volgen. Je bent voor de opleiding verkeersregelaar bij NeVeTe in samenwerking met de KNMV geheel aan het juiste adres. NeVeTe bestaat inmiddels 19 jaar en heeft zijn sporen diep verdiend in de opleidingen tot verkeersregelaar en tijdelijke verkeersmaatregelen. 

De Nederlandse verkeerstechniek is gevestigd in Lochem. Een echte passievolle docent die alle grillen, maar ook wetgevingen kent uit de verkeersregelaars wereld. In een uitgebreid programma zal Rick jullie vertellen wat er allemaal kan en mag als motorrijder en voor welke uitdagingen je komt te staan.

 

De opleiding verkeersregelaar van NeVeTe

Maximaal aantal deelnemers theorie

Maximaal 8 deelnemers minimaal 4 deelnemers

Maximaal aantal deelnemers praktijk

Maximaal 8 deelnemers minimaal 4 deelnemers

Contact

0545-842880

Mail

Info@nevete.nl

Prijs p.p

€ 475,- ex btw

Prijs groepen

Vraag een offerte bij onze administratie

De opleiding verkeersregelaar kent twee toets onderdelen. Een theorie onderdeel met toets en een
praktische toets. De praktische toets wordt afgenomen door Stichting Verkeersregelaars Nederland.

De theorie voor de opleiding verkeersregelaar.

De theorie bestaat uit verschillende onderdelen op maat gemaakt per doelgroep. Na de 7 uren theorie wordt deze afgesloten met een schriftelijk of mondeling examen.

Praktijk in de opleiding verkeersregelaar.

Het examen bestaat uit het regelen van een GOW kruising voor de duur van 15 minuten. Er wordt gekeken naar inzicht, doorstroming, positie op de kruising. Er zijn meer examenonderdelen in de
praktische toets en deze wordt afgenomen door NeVeTe en SVNL

De praktische KNMV motortraining Verkeersregelaar op de motor sluit perfect aan op beide functies deze cursus en geeft je extra handvatten om zo snel, slim en tactische mogelijk je te kunnen verplaatsten tussen de locatie waarvoor jij verantwoordelijk bent.